Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Wanneer je op mijn website actief bent of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens
met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet en
regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens
doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Het Tekstveld, de manier van
communicatie maakt daarbij niet uit.
Het Tekstveld, gevestigd aan de Sambastraat 20 te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking
van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen
betreffende jouw privacy versturen naar maike@hettekstveld.nl.


Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn
persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige
van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere
persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan
echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er
van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder
toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via maike@hettekstveld.nl en dan
verwijder ik deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden
verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?
1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.
Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij bellen,
e-mailen of een formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat ik je gegevens krijg via derden in
verband met mijn dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je
op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar
we het over hebben gehad.
Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:
– Naam
– E-mailadres
– Jouw bericht

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

2. Om offertes op te stellen en naar je te versturen.
Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je natuurlijk een offerte toesturen. Hiervoor sla ik de volgende
gegevens van je op:
– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam
– Kamer van koophandelnummer
Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.


3. Om (concept-)teksten naar je op te sturen, een overeenkomst uit te voeren, de teksten op de
website te plaatsen en/of het optimaliseren van de SEO- en website teksten en afspraken met je te
kunnen maken.
Als je bij mij diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt
gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:
– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Inloggegevens website
Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.


4. Om je te kunnen factureren & incasseren.
De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit niet doet dan start
ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:
– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam
– Kamer van Koophandel nummer
– BTW-ID nummer (optioneel)
Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in mijn dienstverlening.
Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of
overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan
gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn nieuwsbrief systeem te verwerken:
– Naam
– Emailadres
Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Cookies en vergelijkbare technieken die ik gebruik
Het Tekstveld gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of
telefoon. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals
bedoeld.
Daarnaast gebruik ik analytische cookies zoals Google Analytics en Google Tag Manager om het gedrag
van mijn bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan mijn website te kunnen verbeteren.
Last but not least maak ik soms ook gebruik van tracking cookies (Facebook pixel) zodat ik je op maat
gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social media
bedrijven.
Als ik je toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vraag ik je dit tijdens je eerste
bezoek aan mijn website. Ik verwijs je daarbij ook naar mijn cookie verklaring. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doorgifte aan partners
Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.
Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:
– Mijn betalingen & incasso’s afhandelen (Jorrt)
– Mijn webhosting verzorgen (Neostrada en Studio Marly – Creative Agency)
Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten
om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen
voldoen aan de AVG wetgeving.
Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de
Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Je gegevens kunnen worden verwerkt in
Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups
hebben.
Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een
verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken of via een
modelovereenkomst van de Europese Commissie (klik hier). De strengere GDPR (de AVG) is vaak door
de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens
goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden
In principe deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten Het Tekstveld,
behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je
gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.
De beveiliging van jouw gegevens
Het Tekstveld heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je
persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en
verlies.
Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan
medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd
het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.
Persoonsgegevens:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijder ik 2 jaar na ons laatste contact tenzij deze
nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.
E-mail:
E-mail ouder dan 2 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een
overeenkomst of oplossen van een geschil.
Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven
in ieder geval tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Tekstveld. Ook heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar maike@hettekstveld.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je
deze ook mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.
Het Tekstveld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de
meldplicht datalekken en meld ik dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel
mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door
een e-mail te sturen naar maike@hettekstveld.nl. Ik kan dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Het Tekstveld verwerkt
ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Het Tekstveld accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten
van derden.

Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Het Tekstveld om
in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mij
bedrijf.
In ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven
van mijn privacybeleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Het
Tekstveld ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail,
maike@hettekstveld.nl of per post:
Het Tekstveld
T.a.v.: Maike Oosterveld
Sambastraat 20
7323 SV Apeldoorn

Het Tekstveld is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78415810. Versie: november 2021